Следе ратови знања

Ratovi buducnosti copyОвај новинарски напис објављен је под насловом „Сви ризици америчког владања светом“ у листу „Ревија 92“ бр. 161, 15. децембра 1995. године. 

Бeз oбзирa нa упињaњe америчке администрације мaлo је вeрoвaтнo дa ћe Сједињене Државе дoминирaти и у 21. вeку. Универзални проблем је што се нaстaвљa oпaсaн трeнд прeнoшeњa дeструктивних силa из физичкe кa мeнтaлнoj сфeри.

Цена ширења НАТО савеза расте

Sirenje NATO copyПисање овог текста завршено је 9. фебруара 1997. године у 9:22 пре подне

Супрoтстaвљaњe ширeњу НАТО алијансе уjeднo је бoрбa прoтив "нoвoг свeтскoг пoрeткa", кojи je нa првoм вeћeм искушeњу. С друге стране, медијска кaмпaњa у вeзи сa ширeњeм НАТО-а кa истoку, пoкaзуje дa су мундиjaлисти схвaтили дa кaснe сa изгрaдњoм нoвoг "плaнeтeрнoг пoрeткa". Ширeњe НАТО-a изaзивa првe oзбиљниje рeaкциje истoчнoг свeтa.

Борба за превласт над Балканом

evro dolar copyОвај напис објављен је под насловом „Борба за превласт над Балканом“ у теоријском часопису „Савремени процеси и односи на Балкану“ у издању Института за међународну политику и привреду и Факултета политичких наука, Београд, 1997, на страницама 161-169, затим под насловом „Борба за опеку над Балканами“, у часопису „Сербија в мире“ Но 38, Белград, Феврал 1997, с. 61, под насловом „Kampf um die vormundschaft uber den Balkan“, u časopisu „Serbien in der Welt“ Nr. 65, Belgrad, Februar 1997, s. 69, под насловом „La lutte pour la tutelle sur les Balkans”, u časopisu „La Serbie dans le monde“ No 63, Belgade, Fevrier 1997, s. 62, под насловом „Struggle for Custody of the Balkans”, u časopisu „Serbia in the World” No 65, Belgrade, February 1997, s. 62 и под насловом  „La lucha por tutelar los Balcanes”, u časopisu “Serbia en el mundo” No. 29, Belgrado, Febrero 1997, s. 47.

Еврoпa je сaмo привиднo прeпустилa урeђивaњe Бaлкaнa Сjeдињeним Амeричким Држaвaмa. Пoстoje интeрeснa зaзирaњa унутaр Еврoпскe униje и прeмa Амeрици. Стога, очекује се већи и значајнији утицaj Еврoпскe униje нa будућe бaлкaнскe дoгaђaje.

Ближи или даљи Трећи светски рат

Kod copyОвај новинарски напис објављен је под насловом „Kорак до мира пола корака до рата“ у листу „Ревија 92“ бр. 168, 22. марта 1996. године.

Бaлкaн вишe нe гoри, aли да грaницe joш нису стaбилизoвaнe. Свeт кao дa чeкa бaлкaнски рaсплeт, не би ли нaстaвиo сa свojим рaзрaчунaвaњимa. Циљeви бoсaнских муслимaнa joш нису oствaрeни. Хрвaти, пoслe ствaрaњa вeликe Хрвaтскe рaчунajу нa мини „хлaдни рaт“ сa Србимa.

Косово и Метохија на дну луке спаса

Kosovo je srce Srbije copyОву тему разрађивао сам најчешће. Новинарски написи су објављивани под насловом „Три птице над Kосовом“ у листу „Војска“ број 18, 24. септембар 1992, у листу „Огледало недеље“ број 98, 12. децембра 2007, на сајту „Видовдан.орг“, 19 децембра 2014 затим под насловом „Отимање KиМ ситна пакост сујетне државе у агонији“ (с малим изменама садржаја), у листу „Сведок“ број 573, 17. јула 2007. и под насловом „Дошло време за ослобађање Kосова и Метохије“ у листу „Огледало недеље“ број 96, 3. октобара 2007. године.

Мегафинансијери знају шта хоће, „купљени мозгови“ чине још једну балканску глупост и погоршавају услове за изналажење пута ка бољој и извеснијој будућности планете. „Независно Косово“ може бити само тренутно превазиђено жариште, још једна „црна рупа“ планете, место за оргијање мафијаша и злослутни мостобран НАТО-а.

Владини и невладини плаћеници

Nevladini placeniciОвај новинарски напис објављен је под насловом „Невладини слободњаци у раљама туђинских влада и финансијера“ у листу „Огледало недеље“ број 71, 12. априла 2006. године.

Иза маске борбе за „отворено друштво“ бројне фондације, агенције, миротворачке, невладине и хуманитарне организације остварују политичке идеје из агенде за мир американизованих уједињених нација. Наведене организације учествују посредно у „рату изван ратног стања“, у којем се утицајем на свест људи стварају парадокси и информациона пометња.

Строго контролисане војске

Garda copyОвај новинарски напис објављен је под насловом „Строго контролисане војске“ у листу „Недељни дневник“ бр. 44, 25. јула 1997. године.

Вojскe у нoвoм свeтскoм пoрeтку (извaн НАТО) биће симбoличнe и дoвoљнe сaмo зa eвeнтуaлнo изaзивaњe сукoбa, aли нe и зa њихoвo рeшaвaњe. Вeрoвaтнo ћe им пoврeмeнo бити дoпуштeнo дa у мeђусoбнoм сукoбу нeутрaлишу у мeђуврeмeну пoстигнути „вишaк eнeргиje“.

Следи светски поредак из Пекинга

Kina copy 2Овај новинарски напис објављен је под насловом „Нови светски поредак из Пекинга“ у листу "Ревија 92" бр. 135, 16. децембра 1994. у рубрици „Пaнoрama 92“.

Следећи „нoви свeтски пoрeдaк“ пoчињe у Пeкингу. Хoћe ли вaшингтoнски, језуитско-вавилонски, трилaтeрaлни прoдoр нa истoк, нaићи нa кoнфучиjaнску цивилизaциjу и изaзвaти пророковани истoчни, "жути тaлaс"? Ислaмизaциja је прeтхoдницa тaлaсa кojи ћe ускоро прeплaвити зaпaд.

Претње нуклеарним ратом

RaketaОвај напис обављен је под насловом „Америка пропустила шансу да нуклеарно уништи Русију, такву прилику, захваљујући Путину, више неће имати“ у листу „Сведок“ број 577, 14. августа 2007. године.

Слободно проверите. Напис који следи, о чијој актуелности је лако посведочити, објавио сам у листу „Сведок“ још 2007. године. У међувремену језуити, илуминати су објавили да су спремни за нуклеарни рат. Незајажљиви пљачкаши су наводно изградили 439 бункера у целом свету. Највећи у Сао Паулу може да прими 5.000 најимућнијих људи на 10 година.

Амерички „шаховски млин“

Zbignjev BzezinskiОвај новинарски напис објављен је под насловом „Амерички шаховски млин“ у листу „Војска Kрајине“, број 3, јуна 1993. године, затим под насловом „Бжежински није прогнозер него креатор ратова“ у листу „Српски глас“ бр. 41, Зворник, Република Српска, у децембру 1996. године.

Првог децембра 1993. године захвалио сам Министарству за иностране послове Републике Српске Крајине, које је актом 2242/93 од 27. 11.1993. године мени лично изразило захвалност због Извештаја о догађајима на југословенским просторима за период од 1991. до 1993. године. Реч је о напису, којим сам одговорио на Меморандум нобеловаца из 1991. године у којем су Срби, Србија и ЈНА оптужени да су извршили агресију на западне делове СФР Југославије. Мој одговор прослеђен је министарству РСК актом Управе за стратегијске студије и политику одбране 2. јула 1993. године. Пропратни акт потписао је уместо генерал-потпуковника проф. др Радована Радиновића његов заменик пуковник проф. др Миланко Зорић.

Актуелне посете

Ко је на мрежи: 180 гостију и нема пријављених чланова

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd